Prvotriedne individuálna starostlivosť

Cool kiddy Nezařazené Prvotriedne individuálna starostlivosť
Prvotriedne individuálna starostlivosť

Prvotriedne individuálna starostlivosť

Posted By

Detské centrum ponúka starostlivosť o dieťa vo veku 6 mesiacov až 3 roky. Jasle bratislava sú teraz novo rozdelené na dve oddelenia – oddelenie bábätiek od 6 mesiacov do 1,5 roka a od 1,5 do 3 rokov. V prípade, že Vám Vaše dieťatko nezoberú v 3 rokoch do škôlky, môžete v našich centrách pokračovať až do 4 rokov, poprípade môžete prejsť do našej Slovensko – anglickej škôlky. Vďaka malému kolektívu je deťom poskytovaná prvotriedny individuálna starostlivosť, ktorá pomáha všestranne rozvíjať každé dieťatko.

Zábavná forma učenia

Každý týždeň je inak tematicky zameraný a každej téme je prispôsobený denný program. V dennom programe sú zahrnuté výtvarné, hudobné i rozumovej činnosti. Všetko je poskladaných tak, aby sa dieťatka rozvíjala po všetkých stránkach a vždy zábavnou formou. Každý deň ideme s deťmi von – najčastejšie na našej záhradku, ale niekedy aj na prechádzku či blízkych ihrisko. Tiež vedieme deti k dodržiavaniu hygienických návykov, pred dovŕšením 3 roku učíme deti podľa želania rodičov k samostatnosti a sebestačnosti – príprava na vstup do škôlky to sú jasle bratislava.

Written by